Zavolejte nám (Po-Pá 9-17, So 8-11, Ne 14-16)

Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě obuvnadmerna.cz, jehož provozovatelem je:

obuvnadmerna.cz s.r.o.
IČ: 19322224
DIČ: CZ19322224
Zapsaná v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně - oddíl C, vložka 134036
Fakturační adresa: Žlutá 603, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
Provozovna: obuvnadmerna.cz, Myslbekova 1079, 676 02 Moravské Budějovice

Vymezení pojmů

Kupující (spotřebitel) – Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající (dodavatel) – Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupní smlouva – Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky ze strany zákazníka, čímž vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky) se kupující zavazuje řídit se těmito obchodními podmínkami.

 

Způsob objednání zboží

Zboží zobrazené na e-shopu obuvnadmerna.cz je možné objednávat pouze prostřednictvím objednávkového formuláře tamtéž. V individuálních případech je možné požádat o vytvoření objednávky telefonicky či mailem.

Prodávající si předem vyhrazuje právo odmítnout objednávky s tzv. dodatkem - například v poznámce objednávky uvedený požadavek na dodání zboží v jiné barvě nebo s jinými parametry, než je uvedeno v nabídce e-shopu.

 

Přijetí a vyřízení objednávky

Každá objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu obuvnadmerna.cz je závazná a o jejím potvrzení ze strany prodávajícího je zákazník informován e-mailem.

Veškeré zboží zobrazované v e-shopu je skladem a tento stav je minimálně jednou denně kontrolován. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty. Pokud například o jeden konkrétní výrobek vyjádří objednávkou zájem  více kupujících, avšak počet těchto výrobků na skladě není dostatečný k pokrytí poptávky všech, vyřízeny budou pouze ty objednávky jejichž pokrytí umožňuje skladová zásoba prodávajícího. Objednávky budou v tomto případě vyřízeny v chronologickém pořadí. Ostatním kupujícím bude oznámeno, že zboží již není na skladě a bude dojednán individuální postup (zrušení objednávky, sleva či změna objednaného zboží).

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

Platební podmínky a doprava zboží

Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu zboží v takové ceně, která byla aktuální u tohoto výrobku v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím, k této ceně je dále přičteno poštovné. Ceny uvedené u zboží jsou platné po dobu, kdy jsou takto zobrazeny v e-shopu.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení případně platbu zboží.

Zboží zákazníkovi doručujeme prostřednictvím přepravních společností PPL a Zásilkovna. Zákazník má možnost zvolit, zda si přeje:


Pokud celková cena objednaného zboží (po započtení všech slev) přesáhne 1200 Kč, je poštovné zdarma.

V případě platby na dobírku je:


V případě platby předem na účet je:


V případě platby kartou online je:


Zásilky jsou zpravidla doručovány následující pracovní den po dni expedice zboží. Případné zpoždění na straně přepravce bohužel nejsme schopni ovlivnit.

Pokud není z technických nebo jiných důvodů možné z naší strany tento termín splnit, je o tom zákazník emailem nebo telefonicky informován.

Kupující je povinen zboží převzít, zaplatit a co nejdříve překontrolovat, zda je dodané zboží v bezvadném stavu.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s občanským zákoníkem právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve výše zmíněné 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro co nejrychlejší zpracování odstoupení je vhodné uvést datum nákupu, číslo objednávky a bankovní spojení pro vrácení uhrazené částky.

V další 14 denní lhůtě od odstoupení od kupní smlouvy (doručení e-mailu či dopisu s odstoupením) je pak kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

Kupujícímu bude následně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení vráceného zboží na adresu provozovny prodávajícího (Obuv Jana Urbánková, Myslbekova 1079, 676 02 Moravské Budějovice) odeslána celá fakturovaná částka (tedy i včetně poštovného). Poštovné se nevrací pouze v případě, že kupující zakoupil více párů obuvi a nevrací všechny, tzn. některý z nich si ponechává.

Náklady spojené s návratem zboží na adresu provozovny prodávajícího hradí kupující sám.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky používání nad rámec nezbytného seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží (tak jako při zkoušení v kamenném obchodě). V případě, že zboží bylo používáno, vyhrazuje si prodávající právo snížit vracenou částku o hodnotu, kterou zboží použitím ztratilo. Poškozen nesmí být ani originální obal (krabice).

Pokud se rozhodnete pro odstoupení od kupní smlouvy, postupujte prosím následovně:

 1. Uložte zboží do původního obalu. Pokud možno, včetně faktury a záručního listu.
 2. Balík prosím zabalte tak, aby původní obal byl nepoškozený a chráněný proti poškození či popsání. Přímo na krabici prosím nepište ani ji neoblepujte lepící páskou. Nejlepší je zabalit krabici do strečové fólie či balícího papíru. Pokud bude zboží vráceno v poničené, potrhané, polepené či popsané krabici, může být zákazníkovi z vracené částky za toto zboží odečten poplatek 100 Kč sloužící k zajištění nového adekvátního obalu.
 3. Mailem (na adresu info@obuvnadmerna.cz) nebo na lístku přiloženém u vráceného zboží nám prosím napište:
  • číslo Vaší objednávky,
  • nemusíte uvádět důvod vratky, ale když nám ho napíšete, budeme rádi,
  • číslo účtu, kam Vám máme poslat vracenou částku.
   • Pokud jste platil/a kartou přes platební bránu GPwebpay, číslo účtu posílat nemusíte, peníze Vám budeme přes bránu refundovat zpět na kartu, resp. ke kartě příslušný účet.

Složenkou peníze nevracíme. Pokud na vrácení peněz složenkou trváte (např. nevlastníte bankovní účet), bude Vám z vrácené částky odečteno 40 Kč na pořízení poštovní složenky.

 

Fotografie zboží

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Barva obuvi na fotografiích zobrazovaných v katalogu se může mírně lišit od skutečné barvy obuvi. To může být způsobeno například nastavením monitoru uživatele či osvětlením při fotografování obuvi.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Ochrana osobních údajů se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

Podmínky pro zaslání zboží na Slovensko

Zboží na Slovensko doručujeme prostřednictvím spolupráce PPL Česká republika a DHL Slovensko.
Platba je možná na dobírku anebo předem na účet.

Pro zobrazení cen v EUR prosím klikněte na malou vlaječku EU v pravém horním rohu e-shopu. V případě platby kartou online tak zajistíte správné provedení platby v EUR.

V případě zájmu o zaslání zboží na Slovensko je v objednávkovém formuláři třeba zvolit stát "Slovensko", tím dojde k zpřístupnění možnosti dodání "Zaslání zboží na Slovensko".

Po dokončení objednávky je zákazníkovi doručen automatický email "Souhrn objednávky" rekapitulující objednané zboží a jeho cenu v Kč i EUR. Po kontrole objednávky a objednaného zboží týmem našeho e-shopu je pak zákazníkovi odeslán druhý email "Potvrzení přijetí objednávky", ve kterém jsou již uvedeny pokyny pro provedení platby.

Pokud kupující po doručení zboží zjistí, že zakoupená velikost či jiný parametr obuvi mu nevyhovuje, může využít výměny zboží za jiné, případně za jinou velikost. Náklady spojené s návratem zboží na adresu provozovny prodávajícího hradí kupující sám. Kupující je povinen před odesláním zboží zpět na adresu prodejce oznámit prodejci, emailem nebo telefonicky, že žádá o výměnu.

Zákazník má také právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží toto zboží vrátit bez udání důvodu – tedy odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu pak bude navrácena celá fakturovaná částka (tedy i včetně poštovného). Další postup viz bod Odstoupení od kupní smlouvy výše.

 

Reklamace

Postup při reklamaci se řídí dle Reklamačního řádu, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Mimosoudní řešení obchodních sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.